Általános szerződési feltételek

(hatályos 2010. augusztus 1-től)
A jelen általános szerződési feltételek (”ászf”) a www.laborex.hu  weboldalon (továbbá: weboldalon) a Laborexpress  Kft. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a Laborexpress  Kft. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

Cégadatok

A Laborexpress Kft. fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Laborexpress Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Kápolna utca 22.

Cégjegyzékszám: Cg. 11-09-015990

Nyilvántartó cégbíróság: Komárom-Esztergom megyei Bíróság, mint cégbíróság

Adószám: 14923753-211

Képviselő neve: Bacsik Tamás

Telefon: +36 30 524 8867

Email cím: info@laborex.hu

Ügyfélszolgálat: +36 30 524 8867

Vásárlás menete, megrendelés

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő termékeket és tegye be a kosárba.
A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a „Megrendelés” menüpontot. Ezt követően szükséges kitöltetni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Laborexpress Kft. és a vevő között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf. szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki. A megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a megrendelést a véglegesítést megelőzően. Rendkívüli figyelmet igényel a termék megrendelése, mert a megrendelésben megadott adatok alapján fogjuk  postázni.

A megrendelését 48 órán belül rendszerünk email-ben automatikusan visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Laborexpress Kft. telefonon vagy emailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf. szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb a megrendelőt értesítjük.
A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a  weboldalainkról. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.
A jelen ászf. alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.
A megrendeléseket a teljesítést követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.
 

Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. Szolgáltató a Vevő által megrendelt termékről, illetve a szállítási díjért kifizetett összegekről számlát állít ki. 
A termékek árán kívül szállítási díjat kell a vevőnek megfizetnie abban az esetben, amennyiben a megrendelő a terméket nem személyesen veszi át a Laborexpress Kft. telephelyén. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a postaköltséget. A szállítási díj a megadott futárszolgálat mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához igazodik. 

Előre fizetés banki átutalással

Fizetni banki átutalással lehet, a megrendelésben megadott termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem teljesűl (a  Laborexpress Kft. bankszámláján jóváírásra), úgy a Laborexpress Kft.  szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

Személyes átvétel esetén készpénzzel

A megrendelt árut értesítés és egyeztetés után irodánkban veheti át személyesen, készpénzes fizetéssel. Ez esetben sem szállítási, sem utánvételi díj nincs. 

Szállítási feltételek

A megrendelést követően, a  banki átutalással történ fizetés után,  a megrendelt termék(ek) árának vevő általi kifizetését és a Laborexpress Kft. részére történő jóváírását követő 5 munkanapon belül küldjük a megrendelt termékeket. A termékeket sértetlenségét megőrző  csomagolásban küldjük el. A megrendelt termék(ek)et a Magyar Posta  szállítja házhoz.

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra a termék sérülése okán akkor van lehetősége a vevőnek, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt részünkre bemutatja.
Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy a postai értesítőt, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

Elállás joga

A jelen ászf. alapján a weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 15 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A 15 munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. 

A vevőnek tudnia kell igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél leírtakat.
A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf. “Cégadatok” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Laborexpress  Kft. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.
Elállás esetén a vevő köteles a termék, sérülésmentességét megőrző csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Laborexpress  Kft. részére. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Laborexpress  Kft. részére visszaküldeni.
Az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül a Laborexpress  Kft. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

  • levélben: 2800 Tatabánya, Kápolna utca 22.
  • emailben: info@laborex.hu
  • telefonon: +36 30 524 8867
  • munkanapon 8-16 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.
A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.
Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
A megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál); elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál); a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi; az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi; az ezüstékszer értékesítési tevékenységet a Magyar Kereskedelmi és Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi (bővebb információt a www.mkeh.gov.hu weboldalonj talál); Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

Adatvédelmi szabályzat

A Laborexpress  Kft. a weboldal üzemeltetése és a honlapon kifejtett tevékenysége során az alább részletezett jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Általános rendelkezések

A weboldal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet Társaságunk minden egyes kiküldött hírlevélben biztosít a felhasználó részére. A hírlevél végén található linkre való kattintással, egy így megküldött emailben lehet leiratkozni hírlevél szolgáltatásunkról. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését.
Társaságunk törli a szolgáltatás nyújtása során felvett adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt (szerződés meghiúsult, vagy teljesítve lett), vagy az érintett így rendelkezik (megtiltja az adatkezelést). Társaságunk, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezése szerinti, a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszok, elállás intézése végett. Ezen határidő leteltét követően Társaságunk törli a felvett adatokat.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségünknek Társaságunk a hírlevélben és a megrendelést visszaigazoló emailben található linken keresztül tesz eleget. Társaságunk részére megküldött emailben feltett, erre irányuló kérdéseket Társaságunk 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.